Oppgaver når du har stallansvar

Tilsyn:
Se over hele hesten etter sår og hevelser. La gjerne fingrene gli langs hestebeina på jakt etter unormaliteter. Sett deg inn i innhold medisinskap og hvor du finner nummer til veterinær.

Ved inntak boks, se over hovene; stein kan kile seg fast mellom hov og sko og fjern snø om vinteren.

Fôring:

 • Frokost ca kl 07.00 hverdager og kl 08:00 i helg.
 • Lunsj ca kl 14 hverdager (fôrkasse med tidsur evt. høynett) og ca kl 15 helg.
  Evt, så gis lunsj samtid med frokost. Dette vurderes ut i fra de hestene som står på stallen og eiers ønsker.
 • Kvelds helst kl 22.00 (og tidligst kl 21).

For mengde, beregnet ut fra antall hester på utegang, se egen oversikt på stallens Facebook-side.

Drikke:
Når de automatiske drikkeskålene på boks og utegang er i bruk,  sjekk at de virker.
Om vinteren; fyll på drikkekar ute og inne. Vurder om de krever renhold (særlig ved + grader).

På samme måte som andre på stallen ved behov rengjør drikkekar din boks når du er borte, så skal du som stallansvarlig rengjøre de andres.  Skaff deg derfor en oversikt over hvilke hester som ikke er i bruk.

Møkking oppgruset uteområde:
Området fra uteløe til «fraukjeller» er oppgruset. Av hensyn til hygiene, underlaget og for ferdsel for oss mennesker, så skal området daglig møkkes. Du står imedlertid fritt til å velge om du skal møkke fredag eller vente til lørdagsmorgen.

Møkking av andre hesters bokser:
Dette gjelder i perioder hvor hestene står inne om natten.

På samme måte som andre på stallen møkker din hests boks når du er borte, så skal du som stallansvarlig møkke de andres.

Merknad:  Du møkker kun boksene til andres hester, hvis hesten ikke benyttes av eier eller fôrvert. Skaff deg derfor en oversikt over hvilke hester som ikke er i bruk.

Enkelt sagt; den som bruker en hest møkker selv boksen, det være seg på hverdag eller helg. Pass derfor på at du selv varsler stallen om hvilke dager din egen hest står ubrukt.

Høy på låven:
Vi tar inn og åpner rundball på låven (1-2 stykk). For å sikre god kvalitet på høyet, så må det luftes. Dette er spesielt viktig når det er varmt ute.  Dette bidrar også til bedre økonomi ved at mindre går til spille, samt at vi kan fjerne  det som viser tegn på å bli «dårlig». I løpet av helga, så ta derfor en runde med høygaffel for å snu høyet.

Natti natt:
Når du går for kvelden:

 1. Sjekk at alle hestene har mat og vann
 2. Om hestene står inne, sjekk at boksene er låst
  Hvis de er ute, sjekk at strømmen står på
 3. Slokk lys
 4. Lås evt. salrom
 5. Sjekk at stalldør er forsvarlig lukket

Se egne sjekk-/huskelister for stallansvar helg og oppgaver hverdag publisert på stallens Facebook-side.