Området hestene disponerer

Adall hviler

 

 

Hestene disponerer ca 6,5 daa. Av dette har de et fast område, som alltid er åpent på ca 3,0 daa. De to områdene med skog, på henholdsvis ca 1,7 og 1,8 daa, er tenkt brukt som avlasting ut fra antall hester som til enhver tid står på stallen.

 

For å sikre fastgrunn har vi drenert og gruset opp ca 1 daa. Dette området er en del av det faste åpne uteområdet og brøytes om vinteren (= glade hester)..

 

 

Her ser dere en skisse over eiendommen (gårds- og bruksnummer 73/16 og 73/17) med de ulike områdene:

Uteområde