Ditt ansvar som leietaker

logo Stall Norheim

DINE ANSVARSOMRÅDER

 1. Du har totalansvar for å se til at hesten får nødvendig stell og pleie, sårbehandling, medisinering, hovpleie og veterinær ved behov.
 2. Du plikter også å se til at hesten er vaksinert ifølge gjeldende regler og evnt. forsikret.
 3. Du har ansvar for at hesten blir gitt ormekur regelmessig og i samme syklus som de andre hestene på stallen.
 4. Du plikter å følge de angitte regler som til enhver tid finnes publisert på stallens Facebook-side. Gjentatte fravikelser fra stallreglene gir grunn til umiddelbar oppsigelse av stallplass
 5. Har du fôrryttere eller andre hjelpere, så har du ansvaret for at  disse følger de angitte regler for stall og ridebane samt at informasjon som blir gitt løpende på stallens Facebook-side, e-post eller muntlig blir videreformidlet.
 6. Du forplikter å skriftlig opplyse om unoter eller adferd hos hesten som kan være truene ovenfor mennesker eller andre hester (f.eks. at hesten sparker, biter, steiler, kan ikke stå bundet, ikke kan sammen med andre hester o.l.).
 7. Du har anvar for å tømme og rengjøre boksen til sin hest før sommerstengning av stall og ved evnt. oppsigelse.
 8. Du  eller din fôrvert skal alltid møkke hestens boks de dagene man er i stallen. Dette også i helger når andre har stallansvaret. Du skal varsle stallansvarlig om hvilke dager hesten ikke skal benyttes, slik at stallansvarlig kan planlegge sitt arbeid.
 9. Du har ansvaret for at det blir møkket på utegangen tilsvarende det sin hest har gjort fra seg. Dette ved at du møkker hele det oppgrusete området 1 -en- dag i uka samt en helg per mnd (fredag – søndag). Stall Norheim setter opp turnus og du er selv ved behov ansvarlig for å bytte dag med noen andre.
 10. Du har ansvar for tilsyn og fôring på like linje med andre som står på stallen.
  Du fyller om vinteren hestenes drikkekar på utegangen og klargjør fôr til samtlige hester 1-en- dag i uka (kveld samme dag og frokost og lunsj neste dag) samt er stallansvarlig en helg per mnd. (fredag – søndag).Stallansvaret starter fredagskveld med fôring og tilsyn og avsluttes søndagskveld.
  Som stallansvarlig har du ansvar for samtlige hester og du vurderer inntak av hester på boks ved dårlig vær. Du har ansvaret for fôring  og at hestene får tilsyn morgen og kveld. I perioder hvor hestene står inne om natten, så møkker du kun boksene til andres hester hvis hesten ikke benyttes av eier eller fôrvert.  Fôr skal klargjøres til frokost og lunsj mandag.Se oppgaver for Stallansvarlig på stallens facebook-side.

  Stall Norheim  setter opp turnus og du er ved behov selv ansvarlig for å bytte dag/helg med noen andre.

 

DUGNADSARBEID

Det vil forekomme noe dugnadsarbeid i forbindelse med oppstallingsforholdet. Dugnad gjøres generelt vår og høst, hvor hver enkelt rengjør boksen til sin hest, maler gjerder og/eller lignende forefallende arbeid i og rundt stallen. Dugnader er en frivillig, sosial sammenkomst som også er ment for å fremme et godt miljø i stallen.