Bakgrunn dugnadsinnsats leietaker

Tilsyn, fôring og møkking fordeles mellom de som leier plass. Stall Norheim setter opp turnus og du er som leietager ved behov selv ansvarlig for å bytte dag/helg med andre.

Bakgrunn for turnus stallansvarlig er som følger:

 • Stallen er åpen i 11 måneder i året (stengt i juli). Det skal da i løpet av året fôres og møkkes i 48 uker: i alt 336 dager, hvorav 48 helger.
 • Hestene gis 3 måltider (frokost, lunsj og kvelds). Antall måltider som skal klargjøres i løpet av et år blir da 1008: 672 på hverdag og 336 i helg (inkl. kveld fredag).
 • Vi har på stallen plass til 5 hester. Det gjennomsnittlige bidrag per hest skulle ved lik oppgavefordeling blitt 20%. Utleier dekker selv opp for ledige plasser. Dette slik at dine oppgaver blir forutsigbare uansett hvor mange hester som står på stallen.
 • Utleier tar ansvar for alle fôringer morgen/lunsj hverdager slik at oppgaver for de som er i jobb / går på skole i hovedsak legges til kveld og helger.
 • Utleier tar ansvar mandag til torsdag for tilsyn alle hester samt at din hest boks blir møkket hvis hesten ikke har blitt benyttet. Hvis nødvendig; inntak kveld og utslipp morgen.

Dine oppgaver som leietaker ved Stall Norheim er som følger:

 • Oppgaver helg (fra kveld fredag til kveld søndag):
  1 -en- helg per mnd. er du stallansvarlig.
  Som stallansvarlig har du ansvar for samtlige hester og du vurderer inntak av hester på boks ved dårlig vær. Du har ansvaret for fôring, påfyll vann og møkking ute og i boks og at hestene får tilsyn morgen og kveld. I perioder hvor hestene står inne om natten, så møkker du kun boksene til andres hester hvis hesten ikke benyttes av eier eller fôrvert.Fôr skal klargjøres  til frokost og lunsj mandag.

  Ditt bidrag i helger i løpet av året blir da 23% (11 av 48 helger, 77 av 336 fôringer, 33 av 144  påfyll vann og møkking).
 • Oppgaver hverdager (fra mandag til lunsj fredag):
  1 -en- dag i uka så skal drikkekar om vinteren på utegangen og i bokser fylles og fôr klargjøres til samtlige hester. Du gjør klar fôr til kveld samme dag og frokost/ lunsj neste dag samt møkker gruset utegang og bokser til hester som ikke har hatt tilsyn av eier eller fôrvert.
  Helga du er stallansvarlig så klargjør du fôr til frokost og lunsj mandag.

  Ditt bidrag fôring på hverdager i løpet av året blir da 10% (70 av 672).
  Ditt bidrag påfyll vann og møkking på hverdager i løpet av året blir da 25% (48 av 192).

Ditt totale bidrag i løpet av året blir da:

 • 15% (147 av 1008 måltider) av all fôring.
 • 24% (81 av 336 dager) av all påfyll vann og møkking.

Ved denne fordelingen av oppgaver, så får du som Leietaker ved Stall Norheim stor frihet når det gjelder tilsyn av egen hest I perioder du skulle bli forhindret fra å være mye i stallen, så er dine oppgaver i en måned med 30 dager begrenset til 7 dager  (4 hverdager og 1 helg). De øvrige 23 dagene, så tar vi andre på stallene ansvar for din hest.