Om oss

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Etter 17 år med hest på diverse typer staller, så ble ønsket om et landlig liv og en egen stall for stort. Høsten 2015 realiserte vi drømmen og flyttet til småbruket Norheim i Mostadmark (Malvik kommune). Driftsformen var opplagt, det måtte bli en utegangsstall med egne bokser. Vår erfaring tilsa at dette var det islendingen vår satte størst pris på. Vi har nå selv 3 islandshester og har stallplass til totalt 5 hester. Eiendommen vår er på 11,8 dekar hvor hestene disponerer ca 6,5 daa. Vi har i tillegg mulighet for sommerbeite i nærområdet.

Adresse:

Norheim
Selbuvegen 1280
7550 Hommelvik

Bruker du GPS, legg inn koordinater og ikke adresse: Ø: 590796 N: 7023451

Evt. så kan du bruke Gule Sider Kart