Ledig utegangsplass med boks for islandshest

UTEGANG

1. Stall Norheim ved Steen Islandsheststall holder utegangsplass som inkluderer følgende:rabatt 2016 leie utegang

 1. Plass på utegang
 2. Egen boks på stall
 3. Tilgang på ridebane
 4. Parkering for hestetilhenger
 5. Spon eller halm til strø i liggeareal og boks
 6. Tilgang på høy i felles fôrkasse gjennom finmasket høynett
 7. Strøm-, vann- og vedlikeholdsutgifter.
 8. Eget skap for oppbevaring av utstyr
 9. Tilgang til oppvarmet oppholdsrom.
 10. Tilgang til toalett
 11. Tilgang og bruk av tørkerom for dekken.
 12. Brøyting av parkeringsplass og ridebane.

2. Pris for utegangsplass er 2250,- kr. per mnd. (fullpris uten rabatt for pkt 1-12 i lista over)

3.  Utegang og stall er sommerlukket i juli.
For juli betales det således ikke leie. Ønsker du å benytte utegangen i denne perioden må du selv organisere fôring og tilsyn. Det betales leie for hver påbegynte uke. Dette legges på faktura for august.

4. Du er selv ansvarlig for innkjøp av ønsket type kraftfôr, samt å gi hesten dette.
Kraftfôr skal oppbevares i lukkede dunker/kasser og merkes med hestens navn og type kraftfôr. Kraftfôr skal ikke gis inne på utegangen, da dette lett kan skape uro i resten av flokken.

5. Dersom du ønsker å reservere plass på utegangen (for eksempel i forbindelse med oppsigelsestid på en annen stall) eller hesten er bortreist i en periode (men ment å komme tilbake), er det 750 kr. pr. måned for opprettholdelse av plass på utegangen

6. Ditt bidrag til drift av stallen
Merk at vi kun tilbyr utleie som listet over og at tilsyn, fôring og møkking fordeles mellom de som leier plass på følgende måte:

 • 1 helg per mnd. er du stallansvarlig
  Oppgaver helg (fra kveld fredag til kveld søndag):
  Som stallansvarlig har du ansvar for samtlige hester og du vurderer inntak av hester på boks ved dårlig vær. Du har ansvaret for fôring, påfyll av vann og møkking ute og i boks og at hestene får tilsyn morgen og kveld. I perioder hvor hestene står inne om natten, så møkker du kun boksene til andres hester hvis hesten ikke benyttes av eier eller fôrvert. Fôr skal klargjøres til frokost og lunsj mandag.
 • 1 dag i uka 
  skal drikkekar om vinteren på utegangen og i bokser fylles og fôr klargjøres til samtlige hester. Du gjør klar fôr til kveld samme dag og frokost/ lunsj neste dag samt møkker gruset utegang og bokser til hester som ikke har hatt tilsyn av eier eller fôrvert.

Ved denne fordelingen av oppgaver, så får du som Leietaker ved Stall Norheim stor frihet når det gjelder tilsyn av egen hest I perioder du skulle bli forhindret fra å være mye i stallen, så er dine oppgaver i en måned med 30 dager begrenset til 7 dager  (4 hverdager og 1 helg). De øvrige 23 dagene, så tar vi andre på stallene ansvar for din hest.

Se også:

cropped-Logo-Norheim.png

TA KONTAKT  –
SÅ KAN VI SE OM DINE BEHOV OG TANKER OM UTEGANG PASSER MED VÅRE!

NB: Vi forbeholder oss rettens til å si nei, hvis din hest ikke passer inn med de krav vi setter til en hest som skal gå i flokk.